Contactos para tracción

Contactos eléctricos para tracción y recambios para material rodante e infraestructuras.